Lime: fräckhet, munterhet, yra, lätthet, respektlöshet, barnslighet...

 

Gul: intellekt, snabbhet, klarhet,

logik, kommunikation, nyfikenhet...

Violett: vilja, makt, religion, artisteri,

hänryckning, genialitet, mysterier...

Grön: dröm, hopp, ungdom,

kärlek, känslighet, konstnärlighet...

Blå intuition, idealism,

sanning, auktoritet, lugn,

tradition...

Röd: instinkt, hetta,

kraft, mod, rättframhet...

AD Marketing reklambyrå


Norrby långgata 18

S-504 35 Borås, Sweden

+46 33 13 13 78

0709-244 016


tommy@admarketing.se